Ông Chengyuan Bie dẫn đầu đoàn của mình đến thành phố Linyi để học tập và trao đổi

Ông Chengyuan Bie là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Thành phố Rizhao và Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Antai Co. Ltd.Rizhao, Shandong, ngày 8 tháng 9 năm 2023 – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Thành phố Rizhao, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Antai, ông Chengyuan Bie, đã dẫn đầu đoàn doanh nhân trẻ của mình đến thành phố Linyi để học tập và giao lưu vào ngày 31 tháng 8.
Sự kiện này được tổ chức nhằm cung cấp cơ hội học tập và giao tiếp cho các doanh nhân trẻ ở Rizhao và Linyi, xây dựng nền tảng hợp tác kinh doanh, cũng như thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của các doanh nhân trẻ ở cả hai nơi.
Các doanh nhân trẻ từ Rizhao và Linyi đã thảo luận, xúc tiến ngành công nghiệp và quan sát thực địa.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Thành phố Rizhao, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Antai, ông Chengyuan Bie đã phát biểu tại cuộc gặp gỡ trao đổi. Ông Bie nói, Linyi là thành phố thương mại và logistics, có sức hấp dẫn kinh doanh mạnh mẽ, đặt ra tấm gương tốt cho các doanh nghiệp học tập. Đồng thời, Rizhao và Linyi có chung núi sông, và có tính hỗ tương về nhân văn. Sự hợp tác của hai bên sẽ có triển vọng rộng mở và tiềm năng lớn.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Thành phố Rizhao, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Antai, ông Chengyuan Bie đã ký Bản ghi nhớ về Phát triển Đổi mới Hợp tác của Hiệp hội Doanh nhân trẻ với Hiệp hội Doanh nhân trẻ Linyi thay mặt Hiệp hội Doanh nhân trẻ Rizhao. Cả hai bên sẽ thực hiện trao đổi thường xuyên xoay quanh các chủ đề thông qua xây dựng nền tảng hợp tác và trao đổi, như phát triển đổi mới công nghiệp phối hợp, phát triển tích hợp văn hóa và du lịch, thúc đẩy phối hợp chuỗi công nghiệp và tối ưu hóa phân bổ ngành công nghiệp khu vực. Đồng thời, nó có thể giúp hai bên chia sẻ cơ hội và triển vọng chiến lược ở mỗi khu vực, cùng xây dựng quan hệ hợp tác bền vững của sáng tạo, chia sẻ và cùng có lợi.
Bước tiếp theo, Hiệp hội Doanh nhân trẻ Rizhao sẽ xây dựng nền tảng và tìm kiếm sự phát triển một cách kiên định, nâng cao trình độ quản lý của các doanh nghiệp thành viên. Họ cũng sẽ chủ động bước ra để tăng cường hợp tác, xây dựng nền tảng giao tiếp cho doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động phong phú liên tục, để phục vụ hiệu quả sự phát triển của các doanh nhân trẻ, nhằm cung cấp sân khấu rộng lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.Liên hệ truyền thôngTập đoàn Công nghiệp An Tai (Shandong)*****@globalnewsonline.infohttp://www.antaishiye.com/ Nguồn: Tập đoàn Công nghiệp An Tai (Shandong)