Nova Vision Acquisition Corp. Thông báo đóng góp bổ sung vào Tài khoản ủy thác để kéo dài thời hạn hoàn tất Sáp nhập Kinh doanh đến ngày 10 tháng 6 năm 2024

(SeaPRwire) –   Singapore, 10 tháng Năm 2024 – Công ty Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, “Công ty”) đã thông báo rằng Nova Pulsar Holdings Limited, nhà tài trợ của Công ty trong lần chào bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên (“Nhà tài trợ”), đã nộp vào quỹ tín thác của Công ty (quỹ “Trust Account”) tổng số 69.763,37 USD (tương đương khoảng 0,045 USD mỗi cổ phiếu thông thường phát hành trong lần chào bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên mà chưa được chuộc lại), nhằm mục đích kéo dài thời hạn Công ty hoàn tất giao dịch sáp nhập kinh doanh thêm một (1) tháng, từ ngày 10 tháng Năm 2024 đến ngày 10 tháng Sáu 2024. Công ty đã phát hành một khoản vay chứng từ cho Nhà tài trợ với mệnh giá bằng số tiền gửi. Khoản vay chứng từ này không mang lãi và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty (mỗi cổ phiếu bao gồm một cổ phiếu thông thường, một chứng quyền mua một nửa cổ phiếu thông thường và một quyền nhận một phần mười cổ phiếu thông thường khi hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của Công ty) với giá 10 USD mỗi cổ phiếu tại thời điểm hoàn tất sáp nhập kinh doanh. Mục đích của việc kéo dài thời hạn là để Công ty có thêm thời gian hoàn tất giao dịch sáp nhập kinh doanh.

Về Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. là một công ty trách nhiệm hữu hạn đặc biệt thành lập nhằm mục đích thực hiện sáp nhập, trao đổi cổ phần, mua lại tài sản, mua cổ phần, tổ chức lại hoặc các giao dịch kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nova Vision Acquisition Corp. dự kiến nhắm đến các công ty tập trung vào lĩnh vực công nghệ tài chính, công nghệ bất động sản, công nghệ tiêu dùng và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các công ty công nghệ phục vụ các lĩnh vực này.

Tuyên bố tương lai

Bản tin này bao gồm các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn. Các tuyên bố tương lai như vậy, bao gồm việc hoàn tất thành công lần chào bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên của Công ty, chịu ảnh hưởng của các rủi ro và độ không chắc chắn. Công ty rõ ràng từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết công bố công khai bất kỳ cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố tương lai nào được đưa ra để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong dự kiến của Công ty hoặc bất kỳ thay đổi nào trong sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà tuyên bố dựa trên.

Liên hệ:
Nova Vision Acquisition Corp.
Quan hệ đầu tư

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.