Chiến lược Nến Hấp thụ! Tác giả bán chạy Tony Deoleo Thảo luận về Động lượng trong Thị trường Ngoại hối!

Tác giả bán chạy nhất Tony Deoleo Thảo luận về Động lượng trong Thị trường Ngoại hối trong Cuốn sách mới của ông. “Chiến lược Nến Hội tụ”

Miami, Florida Oct 31, 2023  –  By : Deoleo Public Relations Firm

Một trong những chuyên gia giao dịch ngoại hối thành công nhất Tony Deoleo tự hào thông báo cuốn sách thứ hai của ông giải thích về động lượng trong thị trường ngoại hối với độc giả trên toàn thế giới. Cuốn sách “Chiến lược Nến Hội tụ! Chiến lược Giao dịch Giá hiệu quả nhất” cho phép tất cả các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối học cách họ có thể lao vào thế giới thú vị này của giao dịch. Tác giả bán chạy nhất Tony Deoleo luôn cảm thấy thiếu sót trên thị trường giao dịch ngoại hối khi mọi người biết nhiều hơn về chuyển đổi tiền tệ và kiếm lợi nhuận. Nhưng khi thị trường biến động, họ sợ bước lên phía trước. Và đó là nơi Tony muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình và khiến các nhà đầu tư cảm thấy an tâm.

Một nhận xét thường xuyên gõ cửa là – “Với xu hướng được cô lập và sự rút lui xảy ra, hãy chờ đợi tín hiệu giao dịch kỹ thuật nến hội tụ”. Theo chuyên gia giao dịch này, rất khó theo kịp dòng chảy mà không biết đặc điểm của thị trường ngoại hối. Vâng, sau khi phát hành thành công cuốn sách đầu tiên, Tony Deoleo đã bao trùm ý tưởng và kinh nghiệm của mình trong khi phát hành tác phẩm thầy giáo này khi ông chắc chắn sẽ bao quát nhiều câu trả lời hơn. Do đó, để thu thập một số thông tin thú vị về thị trường ngoại hối, bạn có thể bây giờ tham quan và lấy bản sao của mình trên AMAZON: CHIẾN LƯỢC NẾN HỘI TỤ

LẤY BẢN SAO CHIẾN LƯỢC NẾN HỘI TỤ CỦA BẠN TRÊN AMAZON NGAY!

Liên hệ báo chí

Deoleo Public Relations Firm

Tdeoleo@deoleopublicrelationsfirm.com

818 458 1974

506 S Spring St Suite 13303, SMB 12182 Los Angeles CA 90013

http://Www.Deoleopublicrelationsfirm.com

Nguồn: Deoleo Public Relations Firm